Trang trí tiệc với quả cầu giấy

Trang trí tiệc với quả cầu giấy

Nguyên liệu

• Lồng đèn giấy nhỏ

• khăn giấy

• Nhị hoa

• Ribbon

• Kéo

• Keo nóng

• 6-8 tờ giấy màu gói quà ( tùy sự lựa chọn của bạn)

• nguồn :studiodiy.

Trang trí tiệc với quả cầu giấy

Các bước thực hiện

Cắt giấy thành hình vuông kích thước 5x5 cm, gấp đôi lại thành 6 lớp rồi cắt ra một hình cánh hoa

Bước 01

Cắt giấy thành hình vuông kích thước 5x5 cm, gấp đôi lại thành 6 lớp rồi cắt ra một hình cánh hoa
Mở ra ta sẽ có từng lớp cánh hoa

Bước 02

Mở ra ta sẽ có từng lớp cánh hoa
Sắp chồng các cánh hoa lên trên tạo thành một bông hoa nhiều cánh

Bước 03

Sắp chồng các cánh hoa lên trên tạo thành một bông hoa nhiều cánh
Dùng kéo cắt một lỗ nhỏ ở trung tâm của các cánh hoa để gắn nhị vào

Bước 04

Dùng kéo cắt một lỗ nhỏ ở trung tâm của các cánh hoa để gắn nhị vào
Gắn nhị hoa qua các lỗ

Bước 05

Gắn nhị hoa qua các lỗ
Dán keo nóng ở dưới để giữ cho nhị không bị bung ra

Bước 06

Dán keo nóng ở dưới để giữ cho nhị không bị bung ra
Bẻ ngược phần nhụy lại để cho các hoa úp vào bên trong

Bước 07

Bẻ ngược phần nhụy lại để cho các hoa úp vào bên trong
Trang trí lồng đèn : bung lồng đèn ra

Bước 08

Trang trí lồng đèn : bung lồng đèn ra
Dán keo nóng gắn hoa vừa làm lên trên

Bước 09

Dán keo nóng gắn hoa vừa làm lên trên
Làm tương tự với nhiều hoa khác nhau

Bước 10

Làm tương tự với nhiều hoa khác nhau
Treo lên cây hoặc xung quanh nhà sẽ rất đẹp nhé

Bước 11

Treo lên cây hoặc xung quanh nhà sẽ rất đẹp nhé