Lều mini

Lều mini

Nguyên liệu

• Gỗ MDF ( 4 thanh mỏng dài và 1 thanh tròn )

• Máy khoan

• Kéo

• Dây thừng

• nguồn : repiny

Lều mini

Các bước thực hiện

Đo khoảng cách của các khúc gỗ 6 cm, đánh dấu bằng bút lông

Bước 01

Đo khoảng cách của các khúc gỗ 6 cm, đánh dấu bằng bút lông
Dùng máy khoan lỗ tròn to như hình

Bước 02

Dùng máy khoan lỗ tròn to như hình
Làm tương tự cho 4 khúc gỗ như sau

Bước 03

Làm tương tự cho 4 khúc gỗ như sau
Ghép hai khung gỗ dài đã khoan lỗ thành hình mái nhà rồi đặt khung gỗ tròn vào

Bước 04

Ghép hai khung gỗ dài đã khoan lỗ thành hình mái nhà rồi đặt khung gỗ tròn vào
Làm tương tự cho hai khúc gỗ còn lại, ta sẽ được mẫu hình mái nhà hoàn chỉh

Bước 05

Làm tương tự cho hai khúc gỗ còn lại, ta sẽ được mẫu hình mái nhà hoàn chỉh
Chuẩn bị vải, dây thun và kéo

Bước 06

Chuẩn bị vải, dây thun và kéo
Gấp mép các đường vải lại rồi đạp máy may dính các đường vải lại với nhau

Bước 07

Gấp mép các đường vải lại rồi đạp máy may dính các đường vải lại với nhau
Cắt các đoạn dây thun theo kích thước trong hình

Bước 08

Cắt các đoạn dây thun theo kích thước trong hình
Cuộn dây thun lại rồi may vào 4 góc vải

Bước 09

Cuộn dây thun lại rồi may vào 4 góc vải
Cột dây thun vào 4 góc lều nữa là hoàn thành

Bước 10

Cột dây thun vào 4 góc lều nữa là hoàn thành