Mix đôi giày đáng yêu cho riêng bạn

Mix đôi giày đáng yêu cho riêng bạn

Nguyên liệu

• Một đôi giày trắng

• Bút lông màu đen

• Bút lông màu đỏ

Các bước thực hiện

Bạn chuẩn bị sẵn một đôi giày trắng, tháo bỏ dây của giày

Bước 01

Bạn chuẩn bị sẵn một đôi giày trắng, tháo bỏ dây của giày
Lần lượt dùng bút màu đen vẽ lên đôi giày những họa tiết như hình

Bước 02

Lần lượt dùng bút màu đen vẽ lên đôi giày những họa tiết như hình
Tô chúng bằng bút màu đỏ, cứ như vậy cho đến hết đôi giày xung quanh của mình.

Bước 03

Tô chúng bằng bút màu đỏ, cứ như vậy cho đến hết đôi giày xung quanh của mình.