Thay áo mới cho cài tóc của mẹ

Thay áo mới cho cài tóc của mẹ

Nguyên liệu

• Lược chải tóc nhựa

• Vải nỉ

• Kim và chỉ

Thay áo mới cho cài tóc của mẹ

Các bước thực hiện

Cắt vải nỉ bằng với kích thước chiếc lược của bạn. Sau luồng sợi chỉ ở phía sau chiếc lược như hình

Bước 01

Cắt vải nỉ bằng với kích thước chiếc lược của bạn. Sau luồng sợi chỉ ở phía sau chiếc lược như hình
Gấp phần còn lại của vải nỉ và khâu đối xứng hai bên lại. Bạn lặp lại quá trình này nhiều lần cho đến khi hết lược

Bước 02

Gấp phần còn lại của vải nỉ và khâu đối xứng hai bên lại. Bạn lặp lại quá trình này nhiều lần cho đến khi hết lược
Khi khâu nó bạn nhớ buộc một nút giữa các lớp bằng nỉ để đảm bảo đường khâu của bạn chắc chắn. Về phía trước, bạn nên có những mũi khâu thẳng, và phần còn lại sẽ có góc cạnh mũi khâu.

Bước 03

Khi khâu nó bạn nhớ buộc một nút giữa các lớp bằng nỉ để đảm bảo đường khâu của bạn chắc chắn. Về phía trước, bạn nên có những mũi khâu thẳng, và phần còn lại sẽ có góc cạnh mũi khâu.