Làm dây treo trang trí hình bóng ma dễ thương

Làm dây treo trang trí hình bóng ma dễ thương

Nguyên liệu

• Vải nỉ

• Kim chỉ

• Ống hút

• Súng bắn keo

• Một sợi dây

Làm dây treo trang trí hình bóng ma dễ thương

Các bước thực hiện

Để làm dây treo bóng ma dễ thương, việc đầu tiên các bạn cắt vải nỉ thành nhiều hình bóng ma như trong hình, sau đó thêu đầy đủ mắt mũi và miêng để tạo thành một khuôn mặt 
Bước 1: Sau khi tạo hình cho khuôn mặt của bóng ma xong, bạn chấm sung bắn keo ở đằng sau  như hình

Bước 01

Để làm dây treo bóng ma dễ thương, việc đầu tiên các bạn cắt vải nỉ thành nhiều hình bóng ma như trong hình, sau đó thêu đầy đủ mắt mũi và miêng để tạo thành một khuôn mặt
Bước 1: Sau khi tạo hình cho khuôn mặt của bóng ma xong, bạn chấm sung bắn keo ở đằng sau như hình
Đính kèm một đoạn ống hút đã cắt sẵn và giữ chặt để các mối được liên kết với nhau

Bước 02

Đính kèm một đoạn ống hút đã cắt sẵn và giữ chặt để các mối được liên kết với nhau
Làm tương tự như bước hai và sau đó dùng một sợ dây xâu chuỗi -  liên kết chúng lại.

Bước 03

Làm tương tự như bước hai và sau đó dùng một sợ dây xâu chuỗi - liên kết chúng lại.