Làm vòng xoắn đầy màu sắc

Làm vòng xoắn đầy màu sắc

Nguyên liệu

• Hạt gỗ đủ màu

• Vòng xoắn bằng kẽm

• Kềm

Làm vòng xoắn đầy màu sắc

Các bước thực hiện

Cắt một đoạn vòng xoắn khoảng 5 vòng

Bước 01

Cắt một đoạn vòng xoắn khoảng 5 vòng
Dùng kềm uốn cong một đầu của vòng để xỏ hạt không bị rơi

Bước 02

Dùng kềm uốn cong một đầu của vòng để xỏ hạt không bị rơi
Xỏ lần lượt các hạt gỗ vào vòng xoắn

Bước 03

Xỏ lần lượt các hạt gỗ vào vòng xoắn
Tiếp tục xỏ những hạt gỗ khác màu, khác kích thước vào vòng

Bước 04

Tiếp tục xỏ những hạt gỗ khác màu, khác kích thước vào vòng
Tiếp tục xỏ hạt gỗ vào cho tới hết vòng xoắn

Bước 05

Tiếp tục xỏ hạt gỗ vào cho tới hết vòng xoắn
Dùng kềm uốn cong đầu còn lại của vòng xoắn

Bước 06

Dùng kềm uốn cong đầu còn lại của vòng xoắn