Làm mới chiếc áo với họa tiết lạ

Làm mới chiếc áo với họa tiết lạ

Nguyên liệu

• Ao Thun trơn ( ko họa tiết , hình )

• Vải thun

• Giấy, thước kẻ và bút đánh dấu

• Kéo

• Kim tây

• Máy may

• nguồn : checkurl('http://planb.annaevers.com/en/diy-camise ta-con-parche-de-tul/','',50)

Làm mới chiếc áo với họa tiết lạ

Các bước thực hiện

Gấp giấy lại một nữa, vẽ hình học mà bạn thích lên trên đó

Bước 01

Gấp giấy lại một nữa, vẽ hình học mà bạn thích lên trên đó
Tiếp tục giữ giấy làm đôi rồi cắt giấy theo họa tiết đã vẽ sẵn

Bước 02

Tiếp tục giữ giấy làm đôi rồi cắt giấy theo họa tiết đã vẽ sẵn
Đặt tờ giấy nằm phía sau áo, dùng viết chấm đỏ đánh dấu vị trí theo mẫu

Bước 03

Đặt tờ giấy nằm phía sau áo, dùng viết chấm đỏ đánh dấu vị trí theo mẫu
Đặt vải lên trên áo rồi dùng kim tây cố định lại vị trí xung quanh

Bước 04

Đặt vải lên trên áo rồi dùng kim tây cố định lại vị trí xung quanh
May ziczac lên mẫu thiết kế

Bước 05

May ziczac lên mẫu thiết kế
Dùng kéo cắt bỏ các vải thừa xung quanh, chừa một khoảng diện tích tầm 5mm xung quanh hình

Bước 06

Dùng kéo cắt bỏ các vải thừa xung quanh, chừa một khoảng diện tích tầm 5mm xung quanh hình
Ủi áo lại cho phẳng

Bước 07

Ủi áo lại cho phẳng
Bạn có thể dùng cách này để làm các kiểu hình khác nhau dáng khác nhau trên áo.

Bước 08

Bạn có thể dùng cách này để làm các kiểu hình khác nhau dáng khác nhau trên áo.