Shop ở Thái Nguyên đâu ạ???

Shop ở Thái Nguyên đâu ạ???

Mình ở Thái Nguyên và đang muốn tìm 1 shop ở đây đặt làm con này  checkimg('http://www.lola.vn/data/images/t2ec16jyme9s5qf1uybrrtohv77601873.jpg') hoặc checkimg('http://www.lola.vn/data/images/t2ec16re9s2fchwebrozm6qhw6015290.jpg') hoặc con này checkimg('http://www.lola.vn/data/images/4916868226647bef9a1m1010.jpg'). Ai giúp mình với!!!