(p2) Scrapbook mini – lưu giữ khoảnh khoắc

(p2) Scrapbook mini – lưu giữ khoảnh khoắc

Nguyên liệu

• Keo dán

• Hộp giấy carton

• Ruy băng

• Giấy bìa màu

• Băng keo 2 mặt

• Dung cụ khoan

Các bước thực hiện

Làm hộp quàDùng giấy màu bao xung quanh hộp

Bước 01

Làm hộp quàDùng giấy màu bao xung quanh hộp
Khoan lỗ giữa hộp

Bước 02

Khoan lỗ giữa hộp
Thắt gút dây ruy băng

Bước 03

Thắt gút dây ruy băng
Luồng qua nắp hộp thế này nhé

Bước 04

Luồng qua nắp hộp thế này nhé
Luồng qua nắp hộp thế này nhé

Bước 05

Luồng qua nắp hộp thế này nhé
Sản phẩm của bạn sẽ thế này

Bước 06

Sản phẩm của bạn sẽ thế này
Bạn hãy cho album theo hướng dẫn làm ở phần 1 vào hộp để làm quà tặng nhé.

Bước 07

Bạn hãy cho album theo hướng dẫn làm ở phần 1 vào hộp để làm quà tặng nhé.