Làm hộp đựng quà

Làm hộp đựng quà

Nguyên liệu

• Giấy cứng và giấy màu

• Kéo, keo, bút chì, thước

Làm hộp đựng quà

Các bước thực hiện

vẽ 2 hình lên giấy cứng để làm hộp và nắp hộp

Bước 01

vẽ 2 hình lên giấy cứng để làm hộp và nắp hộp
cắt 2 hình đã vẽ ra và dán lên giấy màu

Bước 02

cắt 2 hình đã vẽ ra và dán lên giấy màu
Cắt giấy màu theo 2 hình vừa dán

Bước 03

Cắt giấy màu theo 2 hình vừa dán
gấp các cạnh để lấy nếp

Bước 04

gấp các cạnh để lấy nếp
dán 2 cạnh của hộp lại với nhau

Bước 05

dán 2 cạnh của hộp lại với nhau
làm tương tự với các cạnh còn lại và nắp hộp

Bước 06

làm tương tự với các cạnh còn lại và nắp hộp