Làm quả bóng bằng giấy

Làm quả bóng bằng giấy

Nguyên liệu

• Giấy màu

• Kéo

Làm quả bóng bằng giấy

Các bước thực hiện

làm tương tự với các cạnh còn lại

Bước 01

làm tương tự với các cạnh còn lại
thổi hơi vào phần trên để tạo độ phồng cho quả bóng

Bước 02

thổi hơi vào phần trên để tạo độ phồng cho quả bóng
Cắt giấy thành hình vuông

Bước 03

Cắt giấy thành hình vuông
gập chéo giấy để lấy nếp

Bước 04

gập chéo giấy để lấy nếp
gấp lại thành hình tam giác

Bước 05

gấp lại thành hình tam giác
gập một cạnh bên hình tam giác xuống

Bước 06

gập một cạnh bên hình tam giác xuống
làm tương tự với tất cả các mặt

Bước 07

làm tương tự với tất cả các mặt
gập một cạnh lại như trong hình

Bước 08

gập một cạnh lại như trong hình
làm tượng tự với các cạnh còn lại

Bước 09

làm tượng tự với các cạnh còn lại
gập một cạnh làm nếp như trong hình

Bước 10

gập một cạnh làm nếp như trong hình
nhét phần vừa gập lấy nếp vào

Bước 11

nhét phần vừa gập lấy nếp vào