Làm bông tuyết xinh tươi từ vải nỉ

Làm bông tuyết xinh tươi từ vải nỉ

Nguyên liệu

• Vải nỉ các màu

• Giấy bìa cắt hình tròn và tam giác đều nội tiếp hình tròn đó

• Kim chỉ, kéo, thước kẻ, bút dấu

Làm bông tuyết xinh tươi từ vải nỉ

Các bước thực hiện

 Bạn cắt hai miếng vải nỉ theo hình tròn và một miếng dài.

Bước 01

Bạn cắt hai miếng vải nỉ theo hình tròn và một miếng dài.
Chia hình tròn thành 6 phần, đánh dấu các họa tiết bạn muốn.
Đặt hai miếng vải lên nhau và kẹp dải băng vào giữa.

Bước 02

Chia hình tròn thành 6 phần, đánh dấu các họa tiết bạn muốn.
Đặt hai miếng vải lên nhau và kẹp dải băng vào giữa.
Khâu theo những đường bạn đã đánh dấu.
Cắt rời cách đường chỉ 0.5 đến 1 cm. 
Làm thêm vài cái thôi nào, nhiều tuyết mới đẹp chứ!

Bước 03

Khâu theo những đường bạn đã đánh dấu.
Cắt rời cách đường chỉ 0.5 đến 1 cm.
Làm thêm vài cái thôi nào, nhiều tuyết mới đẹp chứ!