Ly nến ngôi sao

Ly nến ngôi sao

Nguyên liệu

• giấy màu

• muốt

• keo

• chung thủy tinh

• nguồn :craftsunleashed

Ly nến ngôi sao

Các bước thực hiện

gập giấy lại làm nhiều lần

Bước 01

gập giấy lại làm nhiều lần
đặt mô hình ngôi sao ( làm sẵn từ giấy bìa) lên. Rồi cắt hình ngôi sao ra

Bước 02

đặt mô hình ngôi sao ( làm sẵn từ giấy bìa) lên. Rồi cắt hình ngôi sao ra
Cắt thêm nhiều ngôi sao như thế này

Bước 03

Cắt thêm nhiều ngôi sao như thế này
Quết keo lên trên khắp ly

Bước 04

Quết keo lên trên khắp ly
Dán từng ngôi sao lên trên ly

Bước 05

Dán từng ngôi sao lên trên ly
Sao khi dán xong phủ một lớp keo lên trên nữa. Cuối cùng bạn đã có một ly nến độc đáo thế này đây

Bước 06

Sao khi dán xong phủ một lớp keo lên trên nữa. Cuối cùng bạn đã có một ly nến độc đáo thế này đây