sáng tạo cho thủy tinh

sáng tạo cho thủy tinh

Nguyên liệu

• lọ thủy tinh

• ly thủy tinh

• decan

• keo sữa

• dao rọc giấy

• kéo

• nguồn : lọ thủy tinh

• ly thủy tinh

• decan

• keo sữa

• dao rọc giấy

• kéo

• nguồn : thesweetestoccasion

Các bước thực hiện

Cắt mô hình trái tim ra từ giấy sticker

Bước 01

Cắt mô hình trái tim ra từ giấy sticker
Dán sticker lên trên ly

Bước 02

Dán sticker lên trên ly
Cắt tỉa bớt giấy xung quanh trái tim

Bước 03

Cắt tỉa bớt giấy xung quanh trái tim
Quệt keo sữa lên trên đó

Bước 04

Quệt keo sữa lên trên đó
Đợi cho keo khô, rồi tháo giấy ra

Bước 05

Đợi cho keo khô, rồi tháo giấy ra