Trang trí vòng tay bằng len

Trang trí vòng tay bằng len

Nguyên liệu

• Vòng tròn kim loại

• Cây móc

• Len

• Nguồn: checkurl('http://curiousandcatcat.blogspot.de','', 50)

Các bước thực hiện

Móc mũi móc xích vào vòng tròn

Bước 01

Móc mũi móc xích vào vòng tròn
Tiếp tục dùng mũi móc xích

Bước 02

Tiếp tục dùng mũi móc xích
Móc cho kín hết cái vòng

Bước 03

Móc cho kín hết cái vòng
Sau khi móc hết vòng thì gút dây lại là xong

Bước 04

Sau khi móc hết vòng thì gút dây lại là xong