Làm nơ từ giấy báo

Làm nơ từ giấy báo

Nguyên liệu

• Báo cũ

• Keo, kéo

Làm nơ từ giấy báo

Các bước thực hiện

: cắt các mảnh giấy có kích thước như trong hình, mỗi loại cắt 2 mảnh trừ mảnh nhỏ nhất để làm nhụy

Bước 01

: cắt các mảnh giấy có kích thước như trong hình, mỗi loại cắt 2 mảnh trừ mảnh nhỏ nhất để làm nhụy
dán 2 đầu các mảnh giấy lại với nhau

Bước 02

dán 2 đầu các mảnh giấy lại với nhau
dán phần giữa lại với nhau để tạo hình nơ

Bước 03

dán phần giữa lại với nhau để tạo hình nơ
để làm phần nhụy chỉ dán 2 đầu mảnh giấy lại với nhau

Bước 04

để làm phần nhụy chỉ dán 2 đầu mảnh giấy lại với nhau
: làm tương tự với các mảnh còn lại

Bước 05

: làm tương tự với các mảnh còn lại
dán chồng 2 mảnh lớn nhất tạo hình dấu cộng

Bước 06

dán chồng 2 mảnh lớn nhất tạo hình dấu cộng
dán miếng nhỏ thứ 2 so le lên phần đấu cộng

Bước 07

dán miếng nhỏ thứ 2 so le lên phần đấu cộng
cứ dán sole nhau với các mảnh còn lại

Bước 08

cứ dán sole nhau với các mảnh còn lại
dán phần nhụy vào giữa

Bước 09

dán phần nhụy vào giữa