Thú cute bằng vớ len

Thú cute bằng vớ len

Nguyên liệu

• Nút áo

• Kim chỉ

• Bông nhồi

• Vớ len dài, ngắn màu trắn và hồng

• Thun buộc tóc

• nguồn : checkurl('http://media-cache-ak3.pinimg.com/','',5 0)

Các bước thực hiện

Chuẩn bị 2 vớ trắng, 1 vớ hồng và một thun buộc tóc hay dây đeo tay

Bước 01

Chuẩn bị 2 vớ trắng, 1 vớ hồng và một thun buộc tóc hay dây đeo tay
Cắt tất cả ra theo hình hướng dẫn

Bước 02

Cắt tất cả ra theo hình hướng dẫn
Nhồi bông vào bên trong vớ len, rồi dùng  kim chỉ may xung quanh lại

Bước 03

Nhồi bông vào bên trong vớ len, rồi dùng kim chỉ may xung quanh lại
Gắn đầu và mình thỏ vào trước. May nối dính lại

Bước 04

Gắn đầu và mình thỏ vào trước. May nối dính lại
Trang trí thêm mắt, nơ và vẽ mũi miệng cho thỏ nữa

Bước 05

Trang trí thêm mắt, nơ và vẽ mũi miệng cho thỏ nữa
Làm nhiều hình thú khác nhau bằng nhiều mẫu vớ len thêm xinh nhé

Bước 06

Làm nhiều hình thú khác nhau bằng nhiều mẫu vớ len thêm xinh nhé