Làm bìa sổ và sổ tay xinh xinh

Làm bìa sổ và sổ tay xinh xinh

Nguyên liệu

• vải

• bút chì

• dây ruy băng

• keo dán

• kéo

• nguồn :thelittlegreenhouse

Các bước thực hiện

Cắt vải kích thước lớn hơn giấy bìa tí

Bước 01

Cắt vải kích thước lớn hơn giấy bìa tí
Bọc vải xung quanh tờ giấy. Rồi dùng keo dán lại

Bước 02

Bọc vải xung quanh tờ giấy. Rồi dùng keo dán lại
Đục lỗ bên trong rồi dùng nút dán lại

Bước 03

Đục lỗ bên trong rồi dùng nút dán lại
Dùng dây ruy băng buộc xuyên qua các lỗ

Bước 04

Dùng dây ruy băng buộc xuyên qua các lỗ
Cho giấy trắng bên trong và buộc ruy băng như sau

Bước 05

Cho giấy trắng bên trong và buộc ruy băng như sau
Gấp quyển sách lại rồi dùng đoạn thừa dây để làm nơ

Bước 06

Gấp quyển sách lại rồi dùng đoạn thừa dây để làm nơ