Làm vòng treo cửa từ quả cầu nhựa

Làm vòng treo cửa từ quả cầu nhựa

Nguyên liệu

• Móc áo - Trái châu nhiều màu, nhiều kích thước (nên dùng những trái châu trên đầu có sẳn lỗ tròn để treo dây nhé). - Súng bắn keo, ruy-băng.

Các bước thực hiện

Uốn móc áo thành hình tròn, như một chiếc vòng treo. Nếu không thể tự làm được, bạn có thể nhờ người lớn hoặc người nào khỏe khỏe một tí hen! Không cần phải uốn thật đều đâu, chỉ cần tạo dáng cho móc áo thành hình tròn là được.

Bước 01

Uốn móc áo thành hình tròn, như một chiếc vòng treo. Nếu không thể tự làm được, bạn có thể nhờ người lớn hoặc người nào khỏe khỏe một tí hen! Không cần phải uốn thật đều đâu, chỉ cần tạo dáng cho móc áo thành hình tròn là được.
Tháo mối nối phía trên đầu móc, lựa chọn màu sắc và kích thước các trái châu rồi lần lượt treo vào vòng tròn móc áo. Cố gắng cho các trái châu thật khít vào nhau. Sau đó, đóng mối nối lại như ban đầu.

Bước 02

Tháo mối nối phía trên đầu móc, lựa chọn màu sắc và kích thước các trái châu rồi lần lượt treo vào vòng tròn móc áo. Cố gắng cho các trái châu thật khít vào nhau. Sau đó, đóng mối nối lại như ban đầu.
Vẫn còn những khoản trống hổng được đẹp trong vòng treo cửa trái châu của mình kìa. Dùng súng bắn keo, đính những trái châu còn lại, lấp vào những khoảng trống đó. Cứ thực hiện tiếp tục đến khi nào thầy vòng tròn đầy đặn, đẹp mắt thì dừng lại hen!

Bước 03

Vẫn còn những khoản trống hổng được đẹp trong vòng treo cửa trái châu của mình kìa. Dùng súng bắn keo, đính những trái châu còn lại, lấp vào những khoảng trống đó. Cứ thực hiện tiếp tục đến khi nào thầy vòng tròn đầy đặn, đẹp mắt thì dừng lại hen!