Làm khay bánh bằng dĩa sứ

Làm khay bánh bằng dĩa sứ

Nguyên liệu

• dĩa sứ

• ốc vít, cây inox khây bánh

• máy khoan

• băng keo vải

• nguồn : adoreweddingblog

Làm khay bánh bằng dĩa sứ

Các bước thực hiện

đánh dấu vị trí trung tâm

Bước 01

đánh dấu vị trí trung tâm
dán băng keo vải lên trên mặt tại vị trí đã đánh dấu

Bước 02

dán băng keo vải lên trên mặt tại vị trí đã đánh dấu
dùng máy khoan khoan lên dĩa

Bước 03

dùng máy khoan khoan lên dĩa
vặn ốc vít vào

Bước 04

vặn ốc vít vào
đặt thêm một cây inox nữa

Bước 05

đặt thêm một cây inox nữa
đặt lên tiếp một dĩa để làm tầng

Bước 06

đặt lên tiếp một dĩa để làm tầng
cho thêm một tầng dĩa lên trên mặt , cuối cùng cho thêm cây inox làm tay cầm nữa là xong nhen

Bước 07

cho thêm một tầng dĩa lên trên mặt , cuối cùng cho thêm cây inox làm tay cầm nữa là xong nhen