Mix áo len hình ngôi ngôi sao

Mix áo len hình ngôi ngôi sao

Nguyên liệu

• Một chiếc áo len

• Vải da

• Kim giữ

• Kim

• Chỉ

• Kéo

• Giấy

Mix áo len hình ngôi ngôi sao

Các bước thực hiện

Cắt hình ngôi sao trên vải da

Bước 01

Cắt hình ngôi sao trên vải da
Cắt vải da theo hình ngôi sao và ướm lên khửu tay áo len, lấy kim giữ chỗ đính lại

Bước 02

Cắt vải da theo hình ngôi sao và ướm lên khửu tay áo len, lấy kim giữ chỗ đính lại
Khâu hình ngôi sao lên khửu tay áo như trong hình
Cuối cùng bạn mặc vào để cảm thấy sự khác biệt và chỉnh sửa những chỗ cần thiết.

Bước 03

Khâu hình ngôi sao lên khửu tay áo như trong hình
Cuối cùng bạn mặc vào để cảm thấy sự khác biệt và chỉnh sửa những chỗ cần thiết.