[Hướng dẫn] gấp khăn hình cánh quạt

[Hướng dẫn] gấp khăn hình cánh quạt

Nguyên liệu

• Khăn

Các bước thực hiện

Lấy một chiếc khăn vải vuông, hay hình chữ nhật trải trên mặt phẳng

Bước 01

Lấy một chiếc khăn vải vuông, hay hình chữ nhật trải trên mặt phẳng
Gấp khăn làm hai phần bằng nhau.

Bước 02

Gấp khăn làm hai phần bằng nhau.
Gấp nếp từ dưới lên, với khoảng cách mỗi nếp gấp từ 2 – 3cm.

Bước 03

Gấp nếp từ dưới lên, với khoảng cách mỗi nếp gấp từ 2 – 3cm.
Gấp khăn tới nếp cuối cùng thì dừng lại, gập khăn làm hai, nhớ cho phần nếp gấp ra ngoài.

Bước 04

Gấp khăn tới nếp cuối cùng thì dừng lại, gập khăn làm hai, nhớ cho phần nếp gấp ra ngoài.
Dùng một tay giữ chặt các nếp đã gấp, tay kia giấu mép khăn vào trong sao cho thật chặt.

Bước 05

Dùng một tay giữ chặt các nếp đã gấp, tay kia giấu mép khăn vào trong sao cho thật chặt.
Từ từ mở khăn ra, bạn sẽ có một hình rẻ quạt như ý.

Bước 06

Từ từ mở khăn ra, bạn sẽ có một hình rẻ quạt như ý.