Ba giây để có một bộ lót ly xinh xắn

Ba giây để có một bộ lót ly xinh xắn

Nguyên liệu

• Gỗ ép màu sắng hình lót ly

• Bút mực

• Giấy

• Bút lửa

Các bước thực hiện

Bạn vẽ mẫu hình yêu thích của mình lên giấy trắng

Bước 01

Bạn vẽ mẫu hình yêu thích của mình lên giấy trắng
 Bạn lấy bút mực vẽ mẫu hình đó lên miếng lót ly bằng gỗ

Bước 02

Bạn lấy bút mực vẽ mẫu hình đó lên miếng lót ly bằng gỗ
Bạn dùng bút lửa tô lại theo hình vẽ trên lót ly. Nếu bạn có keo sữa thì nhớ bôi thêm một lớp nhỏ ở bề mặt để lót lý được bền hơn nhé.

Bước 03

Bạn dùng bút lửa tô lại theo hình vẽ trên lót ly. Nếu bạn có keo sữa thì nhớ bôi thêm một lớp nhỏ ở bề mặt để lót lý được bền hơn nhé.