Làm vỏ bao điện thoại từ vải nỉ cực nhanh

Làm vỏ bao điện thoại từ vải nỉ cực nhanh

Nguyên liệu

• Kéo

• Kim chỉ

• Vải nỉ

• Bút

Các bước thực hiện

Bạn lấy hai mảnh vải nỉ ra

Bước 01

Bạn lấy hai mảnh vải nỉ ra
Cắt đôi mỗi tấm vải nỉ ra như trong hình

Bước 02

Cắt đôi mỗi tấm vải nỉ ra như trong hình
Lấy “dế” yêu của mình ra ướm thử với vải

Bước 03

Lấy “dế” yêu của mình ra ướm thử với vải
May hai tấm vải nỉ lại với nhau và ướm thử lại một lần nữa

Bước 04

May hai tấm vải nỉ lại với nhau và ướm thử lại một lần nữa
 Bạn dùng kim giữ chỗ định hình dạng bao điện thoại

Bước 05

Bạn dùng kim giữ chỗ định hình dạng bao điện thoại
 Khâu bao vỏ điện thoại lại

Bước 06

Khâu bao vỏ điện thoại lại
Cắt bỏ những phần vải thừa,  sau khi khâu bạn sẽ có ngay cho mình một bao vỏ điện thoại cực xinh

Bước 07

Cắt bỏ những phần vải thừa, sau khi khâu bạn sẽ có ngay cho mình một bao vỏ điện thoại cực xinh