Gỗ mỏng

bán tại Phôi Gỗ DIY
Gỗ mỏng

Giới thiệu về sản phẩm

Phôi gỗ mỏng DIY 3mm 5mm 10mm làm thiệp, hộp, đồ handmade. Chọn độ dày khác, vui lòng để lại tin nhắn

Tấm lớn 310x310mm (lớn hơn tờ A4, làm hộp lớn, thiệp lớn)
- Dày 3mm: 90.000/tấm
- Dày 5mm: 94.000/tấm
- Dày 10mm: 105.000/tấm

Miếng dài 45x310 (làm khung tranh, hộp nhỏ, mô hình)
- Dày 3mm: 15.000/miếng
- Dày 5mm: 18.000/miếng
- Dày 10mm: 21.000/miếng

0 bình luận
Gửi bình luận
Bạn chưa đăng nhập !
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để viết bình luận.

Bạn đã quên mật khẩu?

Gởi tin nhắn

Gởi tin nhắn đến